آموزش ضمایر زبان فرانسه

آیا با ضمایر در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد این ضمایر در جمله کجاست؟
چند نوع ضمیر در زبان فرانسه وجود دارد؟ تفاوت آن ها چیست؟ برای پاسخ به
پرسش های فوق کافی است مطالب گفته شده را مطالعه کنید.
ضمایر (les pronoms) در زبان فرانسه مانند زبان فارسی کلماتی هستند که می توانند جایگزین اسم شوند. این ضمایر معمولا با جنسیت و تعداد اسم هایی که به جای آن ها می نشینند مطابقت می کنند. در زبان فرانسه چند نوع ضمیر داریم که در این جا آن ها را معرفی می کنیم:
ضمایر شخصی فاعلی: این ضمایر جانشین فاعل در جمله می شوند.برای مثال:

Mes parents habitent en France. Ils habitent en France
La voiture est belle. Elle est belle

ضمایر ملکی: این ضمایر برای بیان دارایی های یک فرد به کار می رود. برای مثال:

Il est mon frère

ضمایر مفعولی: این ضمایر پیش از فعل می آیند و به جای مفعول جمله می نشینند. مثال:

Elle me regarde

ضمایر موصولی: qui و que به معنای (که) است و برای وصل کردن دو جمله استفاده می شود. بعد از qui فعل می آید ولی بعد از que باید ضمیر فاعلی استفاده شود.

Je pense que tu as raison
C’est moi qui décide
ضمیر en: معادل (ش) در فارسی است و به جای اسمی که قبلا در جمله قید شده برای جلوگیری از تکرار آن اسم می نشیند. مثال:
Tu bois du thé? Oui, j’en bois

ضمیر y: مهم ترین و پرکاربرد ترین ضمیر قیدی است. معادل (آن جا) در فارسی می باشد و به یک مکان که قبلا در جمله از آن یاد شده اشاره می کند. مثال:

Il était chez moi. Il y était

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *