سه شنبه , اردیبهشت ۳۱ ۱۳۹۸
خانه / آموزش فرانسه / آموزش اسم جمع در زبان فرانسه

آموزش اسم جمع در زبان فرانسه

آیا با نشانه های اسم جمع در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا همه ی اسم ها به
یک صورت جمع می شوند؟ آیا کلمات مونث و کلمات مذکر به یک صورت است؟ در
این بخش با آوردن مثال های گوناگون به آموزش آن خواهیم پرداخت.
قانون کلی برای جمع بستن اسم اضافه کردن s- به اسم مفرد است:
un enfant = des enfants
اگر اسمی در زبان فرانسه به s , -z , -x- ختم شود، در حالت جمع هیچ تغییری نمی کند و فقط از حرف تعریف می توانیم بفهمیم که جمع بسته شده است:
Un pays = des pays
Un gaz = des gaz
Une voix = des voix
اسم هایی که به eau , -au , -eu- در زبان فرانسه ختم می شوند، در جمع x- می گیرند:
Un bateau = des bateaux
Un cheveu = des cheveux
اسم هایی که به ail- و al- در زبان فرانسه ختم می شوند، در جمع aux- می گیرند:
Travail = travaux
Email = émaux
Cheval = chevaux
برخی از اسامی زبان فرانسه در حالت جمع بی قاعده هستند:
Oeil = yeux
Jeune homme = jeunes gens
Madame = mesdames
Ciel = cieux
Monsieur = messieurs
Mademoiselle = mesdemoiselles
در اسامی مرکب اگر از دو اسم تشکیل شده باشند، هردو آن ها جمع بسته می شوند:
Un chou-fleur = des choux-fleurs
اما اگر یکی از این اسامی فعل باشد، فعل را جمع نمی بندیم:
Un porte-avions = des porte-avions
اسامی خاص زبان فرانسه جمع نمی شوند:
Nous avons invité les Durand à diner
(در اینجا منظور خانواده ی دوران است. آقا و خانوم دوران)

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: RtimAdmin@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید