یکشنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۳۹۸
خانه / آموزش فرانسه / آموزش passé composé فرانسه

آموزش passé composé فرانسه

آیا با passé composé زبان فرانسه آشنا هستید؟ فعل در این زمان چگونه صرف می شود؟ آیا صرف افعال در تمامی گروه ها در این زمان یکسان است؟ از کدام افعال کمکی برای صرف فعل در زمان ماضی نقلی استفاده می کنیم؟ در این خبر به آموزش passé composé فرانسه می پردازیم.
آموزش ماضی نقلی یا passé composé در زبان فرانسه: نشان دهنده ی کاری است که در گذشته انجام شده و به اتمام رسیده و هیچ اثری از آن باقی نمانده است. دو فعل کمکی avoir و être برای ساخت این زمان لازم هستند. صرف افعال در سه گروه مختلف فعلی با یکدیگر متفاوت است. بیشتر افعال فرانسه در زمان ماضی نقلی با فعل کمکی avoir صرف می شوند.
آموزش گروه اول فرانسه: افعال گروه اول به er ختم می شوند و با قاعده هستند. برای صرف این افعال در passé composé ابتدا er را از انتهای مصدر حذف کرده سپس قبل از ریشه به دست آمده فعل کمکی avoir را صرف کرده و قرار می دهیم. آموزش صرف فعل فرانسه chanter:
j’ai chanté  من خواندم
tu as chanté  تو خواندی
il/ elle a chanté  او خواند
nous avons chanté  ما خواندیم
vous avez chanté  شما خواندید
ils/ elles ont chanté  آن ها خواندند
آموزش گروه دوم فرانسه: افعال با قاعده ای هستند که برای صرف آن ها ابتدا r را از انتهای مصدر حذف کرده و سپس پیش از آن فعل کمکی avoir را قرار می دهیم. صرف فعل finir:
j’ai fini  تمام کردم
tu as fini  تمام کردی
il/ elle a fini  تمام کرد
nous avons fini  تمام کردیم
vous avez fini  تمام کردید
ils/ elles ont fini  تمام کردند
آموزش گروه سوم فرانسه: افعال بی قاعده ای هستند که برای صرف آن ها از فعل کمکی avoir و شکل سوم فعل استفاده می کنیم. صرف فعل être:
j’ai été بودم
tu as été  بودی
il/ elle a été  بود
nous avons été  بودیم
vous avez été  بودید
ils/ elles ont été  بودند
توجه: تمامی فعل های دو ضمیره و فعل های زیر با فعل کمکی être صرف می شوند.
descendre – passer – mourir – monter – entrer – tomber – rentrer – tourner – venir – arriver – naître – partir – sortir – rester – aller

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: RtimAdmin@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید