سه شنبه , اردیبهشت ۳ ۱۳۹۸
خانه / آموزش فرانسه / آموزش futur proche فرانسه

آموزش futur proche فرانسه

زمان futur proche فرانسه چگونه ساخته می شود؟ برای صرف فعل زبان فرانسه در
زمان futur proche (آینده نزدیک) چه افعال کمکی مورد نیاز است؟ آیا می
دانید کاربرد این زمان در کجاست؟ در این قسمت به آموزش futur proche فرانسه
پرداخته می شود.
زمان futur proche فرانسه از صرف فعل aller در زمان حال ساده و مصدر فعل ساخته می شود.
زمان futur proche فرانسه در صحبت های شفاهی کاربرد بیشتری دارد و زمانی به کار می رود که عملی در آینده خیلی نزدیک انجام شده باشد و یا کاری که در آینده دور به طور حتم انجام خواهد گرفت.
Elle va aller au supermarché
او می خواهد به سوپر مارکت برود.
Je vais chercher le chat
می خواهم دنبال گربه بگردم.
Dans deux ans, je vais partir de cette ville
در دو سال آینده من این شهر را ترک می کنم.
صرف فعل regarder:
je vais regarder  می خواهم ببینم
tu vas regarder  می خواهی ببینی
il/ elle va regarder  می خواهد ببیند
nous allons regarder  می خواهیم ببینیم
vous allez regardez  می خواهید ببینید
ils/ elles vont regarder  می خواهند ببینند
برای منفی کردن فعل در زمان آینده نزدیک فرانسه، پیش از فعل کمکی ne و پس از آن pas را قرار می دهیم.
Je ne vais pas chercher le chat
من نمی خواهم دنبال گربه بروم.

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: RtimAdmin@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید