دوشنبه , تیر ۳ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / ماضی نقلی در زبان فرانسه

ماضی نقلی در زبان فرانسه

ماضی نقلی (passé composé) در زبان فرانسه معادل چه زمانی است؟ آیا با صرف
افعال در این زمان آشنایی دارید؟ افعال کمکی برای ساخت ماضی نقلی چه فعل
هایی هستند؟ به صرف فعل های فرانسه در زمان ماضی نقلی توجه کنید:

ماضی نقلی معادل ماضی ساده می باشد. این زمان بیانگر عملی است که در گذشته انجام شده و به پایان رسیده است و دیگر اثری از آن باقی نیست. برای ساخت ماضی نقلی از دو فعل avoir و être کمک گرفته می شود.
صرف فعل گروه اول: گروه اول جزو افعال باقاعده هستند که به er ختم می شوند. برای صرف این افعال در زمان گذشته ابتدا er را حذف کرده و به جای آن é قرار می دهیم. سپس پیش از آن فعل کمکی avoir را به صورت صرف شده قرار می دهیم. مثال:
j’ai parlé          nous avons parlé
tu as parlé         vous avez parlé
il/elle a parlé     ils/elles ont parlé
نکته: یک سری افعال در دسته اول جای می گیرند که با فعل کمکی être صرف می شوند:
(monter- arriver- rester- tourner- passer- entrer).
بقیه افعال در گروه اول با فعل کمکی avoir صرف می شوند.
صرف افعال دسته دوم: فعل های این دسته نیز جزو افعال باقاعده ای هستند که به ir ختم می شوند. برای صرف این افعال در زمان گذشته ابتدا r را از انتهای فعل حذف می کنیم. سپس با استفاده از فعل صرف شده avoir زمان گذشته می سازیم. مثال:
j’ai fini           nous avons fini
tu as fini         vous avez fini
il/elle a fini           ils/elles ont
صرف افعال دسته سوم: افعال دسته سوم بی قاعده هستند و برای ساختن ماضی نقلی آن ها باید از avoir + participe passé استفاده کرد.
صرف فعل avoir :
j’ai eu         nous avons eu
tu as eu       vous avez eu
il/elle eu       ils/elles ont eu
نکته: یک سری افعال در این دسته با  فعل کمکی être صرف می شوند:
venir- partir- descendre- naître- aller- sortir- mourir

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: emadsazgar@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید