چهارشنبه , فروردین ۱۳ ۱۳۹۹
خانه / زبان فرانسه / ضمایر مفعولی در زبان فرانسه

ضمایر مفعولی در زبان فرانسه

ضمایر مفعولی در زبان فرانسه چه ضمایری هستند؟ آیا می دانید این ضمایر به
چند دسته تقسیم می شوند و هر یک به جای چه چیزی می نشینند؟ چگونه می توان
این ضمایر را از هم تشخیص داد؟ معادل فرانسوی آن ها چیست؟ ضمایر مفعولی نقش
مهمی را در دستور زبان فرانسه ایفا می کنند. به انواع این ضمیر ها توجه
کنید:
ضمایر شخصی مفعولی مستقیم (les pronoms d’object direct):
 برای فهم بهتر مفهوم ضمیر مستقیم ابتدا باید مفهوم مفعول مستقیم را در جمله دانست. مفعول مستقیم در جمله افراد یا اشیائی هستند که عمل فعل بر روی آن ها انجام گرفته است. پیدا کردن مفعول مستقیم در جمله با پاسخ به دو سؤال “چه کسی را” و ” چه چیزی را” امکان پذیر می باشد. ضمایر مفعولی مستقیم ضمایری هستند که جایگزین مفعول مستقیم می شوند. این ضمایر پیش از فعل قرار می گیرند و عبارت اند از:

me            nous
te             vous
le,la             les

مثال:
Je vois Mary. (je la vois)
Jean lit le livre. (Jean le lit)
همان طور که می بینید ضمایر مفعولی مستقیم هم به جای اشیاء و هم به جای اشخاص می نشینند.

ضمایر مفعولی غیر مستقیم (les pronoms d’object indirect):
برای توضیح ضمایر مفعولی غیر مستقیم ابتدا باید مفعول غیر مستقیم را شناخت. مفعول غیر مستقیم به افراد یا اشیائی می گویند که عمل فعل روی آن ها انجام شود. راه تشخیص مفعول غیر مستقیم در پرسش “برای چه کسی” یا “برای چه چیزی” است. ضمایر مفعولی غیر مستقیم ضمایری هستند که به جای مفعول غیر مستقیم می نشینند. این ضمایر نیز قبل از فعل قرار می گیرند و عبارت اند از:

me              nous
te               vous
lui                leur

مثال:
Je téléphone à Mary. (je lui téléphone)
Je veux parler à Jean. (je veux lui parler)
نکته: ضمایر مفعولی غیر مستقیم فقط در مورد انسان به کار می روند. یعنی عمل فعل بر روی مفعول (انسان) انجام می شود.

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: emadsazgar@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

پاسخی بگذارید