یکشنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / حال ساده در زبان فرانسه

حال ساده در زبان فرانسه

فعل در زبان فرانسه در زمان حال ساده چگونه صرف می شود؟ آیا صرف تمامی
افعال در این زمان یکسان است؟ شناسه های فعل در زمان حال ساده کدام هستند؟
در این درس با ساده ترین نوع صرف فعل در زمان حال ساده و وجه اخباری آشنا
می شوید.
همان طور که می دانید افعال در زبان فرانسه به سه گروه تقسیم می شوند که جداگانه به صرف فعل در زمان حال ساده برای هر گروه می پردازیم:

صرف افعال گروه اول:
فعل هایی هستند که مصدر آن ها به er ختم می شود. این دسته افعال که بیشترین فعل های فرانسه را تشکیل می دهند یک قاعده ی کلی برای صرف شدن دارند. برای صرف این افعال ابتدا er را از مصدر فعل حذف می کنیم و سپس شناسه های (e, es, ons, ez, ont) را اضافه می کنیم.برای مثال به صرف فعل aimer توجه کنید:

j’aime             nous aimons


tu aimes         vous aimez


il/elle aime       ils/elles aiment

صرف افعال گروه دوم:
فعل هایی هستند که مصدر آن ها به ir ختم می شود. صرف این افعال نیز دارای قاعده است. برای صرف این افعال ابتدا ir را از انتهای مصدر حذف کرده و سپس شناسه های (is, is, it, issons, issez, issent) را به ریشه به دست آمده اضافه می کنیم.مثال:

je finis          nous finissons


tu finis          vous finissez


il/elle finit       ils/elles finissent


صرف افعال دسته سوم:

این گروه به فعل های بی قاعده معروفند که هیچ نوع قاعده ای برای صرف آن ها وجود ندارد و فقط با تمرین و تکرار باید آن ها را به خاطر سپرد. مصدر این افعال به re, oir, ir ختم می شود. به صرف دو فعل avoir و être توجه کنید:

être:
je suis          nous sommes


tu es            vous êtes


il/elle est        ils/elles sont
avoir:
j’ai              nous avons


tu as           vous avez


il/elle a         ils/elles ont
مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: RtimAdmin@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید