پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / انواع صفت در زبان فرانسه

انواع صفت در زبان فرانسه

انواع صفت در زبان فرانسه چگونه است؟ کاربرد صفت در زبان فرانسه؟ صفت در زبان فرانسه چگونه در جمله جای می گیرد.
در زبان فرانسه صفت برای تعریف اسم می آید که بعضی از این صفات قبل از اسم می آیند.
مانند:
Joli – jolie → Elle est une jolie femme او زن زیبایی است
Petit – petite → petit prince شازده کوچولو
و یا اعداد ترتیبی
Premier-première → la première maison اولین خانه
Deuxième دومین
صفات در زبان فرانسه از اسم پیروی می کنند هم از نظر جمع و مفرد بودن و هم از نظر مذکر یا مؤنث بودن. در حالت عادی صفات مؤنث با اضافه کردن e به مذکر ان ساخته می شوند و با اضافه کردن s جمع می شوند. برای مثال:
Petit → کوچک → مفرد مذکر
Petite → مفرد مؤنث
Petits → جمع مذکر
Petites → جمع مؤنث
Elle a une petite fille او یک دختر کوچک دارد.
Les adjectifs qualificatif:
در زبان فرانسه صفت ها معمولا بعد از اسم قرار می گیرند و طریقه جمع و مؤنث کردنشان کمی متفاوت می شود
برای مثال:
Un cheval noir → مفرد مذکر
Des chevaux noirs → جمع مذکر
Une jument noire → مفرد مؤنث
Des juments noires → جمع مؤنث
یک اسب سیاه
نکته: cheval در زبان فرانسه به معنی اسب است که در حالت مؤنث به آن jument گفته می شود.
نکته: زمانی که بخواهیم برای چند اسم که در بین آنها هم مؤنث و هم مذکر وجود دارد صفت بیاوریم، از صفت جمع مذکر استفاده می کنیم.
بعد از صفت های توصیفی یا qualificatifs به صفت های مقایسه ای می رسیم:
گاهی درجه صفات دو یا چند موصوف یا کیفیت عمل و حالت فعل با هم مقایسه می شود که در این صورت از صفات یا قیود مقایسه ای استفاده می کنیم.
صفات مقایسه ای عبارت هستند از:
۱- صفات تفضیلی:
او از پدرش قد بلند تر است
Il est plus grand que son père
۲- بیان تساوی:
او به اندازه دوستش کار می کند
Il travaille autant que son ami
۳-صفات عالی:
او کمتر از همه می خورد
C’est lui qui mange le moins

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: RtimAdmin@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید