شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / فعل لازم و متعدی در زبان فرانسه

فعل لازم و متعدی در زبان فرانسه

فعل در زبان فرانسه به کلمه اصلی جمله گفته می شود.؟ افعال لازم و متعدی در
زبان فرانسه به چه فعل هایی گفته می شود؟ این افعال چه تفاوتی با یکدیگر
دارند؟ راه تشخیص این افعال در جمله چیست؟ به آموزش افعال لازم و متعدی در
زبان فرانسه توجه کنید:
فعل لازم فعلی است که به مفعول مستقیم یا غیر مسقیم نیاز ندارد و بدون وجود مفعول در جمله معنی جمله کامل است. برای مثال:
Ils vont à l’école  آن ها به مدرسه می روند.
je marche  من راه می روم.
در این جملات مفعول وجود ندارد بنابراین فعل این دو جمله لازم است.
فعل متعدی در زبان فرانسه فعلی است که احتیاج به یک مفعول مستقیم یا غیر مستقیم دارد و بدون مفعول معنی جمله کامل نمی شود. برای مثال:
Il parle à sa mère  (او با مادرش صحبت می کند)
در این جمله فعل متعدی با مفعول غیر مستقیم است.
Les maçons construisent la maison  (بنا ها خانه را می سازند)
در این جا مفعول جمله مستقیم است.
بعضی افعال به صورت طبیعی همیشه لازم هستند. مانند:
aller, arriver, courir, venir, pleurer, nager, voyager
در زبان فرانسه افعالی وجود دارند که با توجه به ساختار جمله می توانند هم لازم و هم متعدی باشند. مانند:
arrêter, commencer, fuir, servir, rougir, rompre, glisser, brûler, siffler

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: emadsazgar@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید