پنج شنبه , خرداد ۲ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / آینده ساده در زبان فرانسه

آینده ساده در زبان فرانسه

آیا با آینده ساده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد این زمان در کجاست؟
شناسه های لازم برای ساخت این زمان چیست؟ آیا در ساخت این زمان استثناء هم
وجود دارد؟ به آموزش آینده ساده در زبان فرانسه توجه کنید.
آینده ساده فرانسه (futur simple) برای بیان کاری است که در آینده برنامه ریزی شده است اما زمان مشخصی برای انجام آن وجود ندارد. برای ساختن این زمان کافی است در افعال با قاعده که به er ختم می شوند شناسه های زیر را به انتهای مصدر اضافه کرد:
ai          ons
as           ez
a           ont
مثال:
je chanterai             nous chanterons
tu chanteras              vous chanterez
il/elle chantera        ils/elles chanteront
توجه: در زبان فارسی کمتر از آینده ساده استفاده می شود و به جای آن از حال ساده استفاده می کنیم.
هرگاه فعلی مانند boire به e ختم شود، ابتدا e را حذف کرده سپس شناسه های گفته شده را به ریشه به دست آمده اضافه می کنیم.
je boirai        nous boirons
tu boiras         vous boirez
il/elle boira   ils/elles boiront
افعال بی قاعده ریشه متفاوتی دارند. به این افعال بی قاعده توجه کنید:
aller (ir) – avoir (aur) – devoir (devr) – vouloir (voudr) – voir (verr) – venir (viendr) – tenir (tiendr) – être (ser) – envoyer (enverr) – faire (fer) – mourir (mourr) – pouvoir (pourr)
recevoir (recevr) – savoir (saur)

صرف فعل être:

je serai           nous serons
tu seras            vous serez
il/elle sera      ils/elles seront

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: RtimAdmin@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید