یکشنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / futur proche در زبان فرانسه

futur proche در زبان فرانسه

زمان آینده نزدیک (futur proche) در زبان فرانسه چگونه ساخته می شود؟ برای
صرف افعال در زمان آینده نزدیک از چه فعلی کمک می گیریم؟ کاربرد آینده
نزدیک در کجاست؟ به آموزش صرف فعل در زمان آینده نزدیک همراه با چندین مثال
توجه کنید.
آینده نزدیک فرانسه برای بیان کاری است که به زودی انجام می شود. برای ساخت این فعل از فعل کمکی aller استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا فعل aller را صرف کرده و سپس مصدر فعل را به آن اضافه می کنیم. به صرف فعل nager به معنای “شنا کردن” توجه کنید.
je vais nager   می خواهم شنا کنم
tu vas nager   می خواهی شنا کنی
il/elle va nager   می خواهد شنا کند
nous allons nager  می خواهیم شنا کنیم
vous allez nager   می خواهید شنا کنید
ils/elles nager  می خواهند شنا کنند
مثال:
je vais aller à Nice
می خواهم به نیس بروم
nous allons partir
می خواهیم برویم
ils vont travailler
آن ها می خواهند کار کنند
صرف فعل دو ضمیره se lever:
je vais me lever
tu vas te lever
il/elle va se lever
nous allons nous lever
vous ellez vous lever
ils/elles vont se lever

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: RtimAdmin@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید