یکشنبه , مهر ۲۸ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / ضمایر مفعولی زبان فرانسه

ضمایر مفعولی زبان فرانسه

آیا با ضمایر مفعولی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید این ضمایر به
چند دسته تقسیم می شوند؟ جای آن ها در جمله کجاست؟ و چه کاربردی دارند؟
ضمایر مفعولی به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. ضمایر مفعولی غیر مستقیم شامل:
Me
Te
Lui
Nous
Vous
Leur
این ضمایر نشان دهنده اشخاص هستند و همچنین متمم فعلی هستند که با حرف اضافه à بیایند. جای آن ها همیشه قبل از فعل است.
Ma sœur m’a téléphoné hier soir. ( téléphoner à qqn)
توجه داشته باشید که بعد از فعل های:
être à qqn – penser à qqn – songer à qqn – rêver à qqn – faire attention à qqn – tenir à qqn
و همینطور بعد از فعل های دو ضمیره که با à همراه است، از pronom tonique استفاده می کنیم. (moi- toi- lui- elle nous- vous- eux- elles)
Ce parapluie est à moi
Mme Dubois  est la responsable du magasin ; adressez-vous à elle

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: emadsazgar@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید