سه شنبه , تیر ۴ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / ضمایر مفعولی مستقیم زبان فرانسه

ضمایر مفعولی مستقیم زبان فرانسه

آیا می دانید ضمایر مفعولی مستقیم در زبان فرانسه چیست؟ معادل فرانسه آن
کدام است؟ این ضمایر در چه جاهایی کاربرد دارند و چگونه استفاده می شوند؟
ضمایر مفعولی مستقیم یا complément d’objet direct ضمایری هستند که قبل از فعل می آیند در همه زمان ها و در همه شکل ها.
Me
Te
Le, la
En
Nous
Vous
Les
کاربرد en :
۱- بجای اسم هایی جایگزین می شود که حرف du- de la- des داشته باشند.
Avez-vous du pain? Oui, j’en ai
۲- نشان دهنده کمیت.
Mangez-vous des fruits? Non, j n’en mange pas beaucoup
۳- جایگزین اسمی می شود که بعد ار آن این کلمات باشند:
Un- une
Plusieure- quelques- aucun- autre
beaucoup- trop- assez- peu- plus- moins- autant
Un kilo- un paquet- un bouteille
Deux- dix- cinquante
۴- با ساختارهای غیر شخصی می آید مانند:
Il y a- il faut- il reste -il manque etc
ضمایر مفعولی me- te- nous- vous  برای اشخاص استفاده می شوند.
Est-ce que tu m’entends? Non, je ne t’entends pas très bien
ضمایر مفعولی le- la- les هم برای اشخاص به کار می روند هم برای اشیا. جانشین اسمی می شوند که قبل از article défini- adjectif possesssif – adjectif démonstratif بیاید.
Est-ce que tu as vu Sophie récemment? Oui, je l’ai vue samedi

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: emadsazgar@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید