جمعه , اسفند ۹ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / ساخت زمان گذشته در زبان فرانسه

ساخت زمان گذشته در زبان فرانسه

آیا می دانید در زبان فرانسه چند نوع زمان گذشته وجود دارد؟ آیا می دانید
ساخت این زمان ها چگونه است؟ در اینجا ساختار زمان گذشته در فرانسه را به
شما نشان می دهیم.
در زبان فرانسه ۵ نوع زمان گذشته وجود دارد: نزدیک، نقلی، استمراری، بعید و گذشته ساده.
– ماضی نزدیک یا passé récent= در این زمان فعل venir را به زمان حال صرف کرده و مصدر فعل را به همراه آن می آوریم.
Je viens d’arriver de mon bureau. تازه از دفتر کارم رسیدم.
– ماضی نقلی زبان فرانسه یا passé compose: فعل کمکی être که برای افعال حرکتی یا فعل کمکی avoir را به زمان حال صرف کرده و اسم مفعول فعل را به همراه آن می آوریم.
Partir (حرکت کردن)= je suis parti, tu es parti, il est parti, elle est partie, nous sommes partis, vous êtes partis, ils sont partis, elles sont parties
Parler (سخن گفتن)= j’ai parlé, tu as parlé, il/elle a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils/elles ont parlé
– ماضی استمراری زبان فرانسه یا imparfait: رادیکال اول شخص جمع یک فعل که به زمان حال صرف شده است را به ترتیب با پسوندهای ais، ais، ait، ions، iez و aient ترکیب می کنیم.
J’étais dans la maison من در خانه بودم.
Il avait un chien او یک سگ داشت.
– ماضی بعید زبان فرانسه یا plus-que-parfait= فعل کمکی être که برای افعال حرکتی یا فعل کمکی avoir را به زمان گذشته استمراری یا imparfait صرف کرده و اسم مفعول فعل را به همراه آن می آوریم.
J’étais parti avant qu’ils sont arrivés. من قبل از اینکه آنها برسند، رفته بودم.
– گذشته ساده یا passé simple: در این زمان، افعال گروه اول با پسوندهای
ai, as, a, âmes, âtes, èrent
افعال گروه دوم با پسوندهای
is, is, it, îmes, îtes, irent
و افعال گروه سوم با پسوندهای زیر ترکیب می شوند.
us, us, ut, ûmes, ûtes, urent (vouloir)/ ins, ins, int, înmes, întes, inrent (venir)

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: emadsazgar@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

پاسخی بگذارید