سه شنبه , اردیبهشت ۳۱ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / آموزش اعداد زبان فرانسه

آموزش اعداد زبان فرانسه

کسانی که در حال آموختن زبان فرانسوی هستند هم زمان با یادگیری حروف، گرامر
و لغات باید روی یادگیری اعداد و شمردن آن به طور صحیح نیز تمرکز کنند.
یادگیری اعداد احتیاج به تمرین و تکرار فراوان برای تثبیت در ذهن دارد.
اعداد به زبان فرانسه را تا چند بلدید؟
به ترتیب اعداد از ۰ تا ۱۰ توجه کنید:
صفر: zéro
یک: un,une 
دو: deux
سه: trois
چهار: quatre
پنج: cinq
شش: six
هفت: sept
هشت: huit
نه: neuf
ده: dix

اکنون به شمارش مضارب عدد ۱۰ توجه کنید:

بیست: vingt
سی: trente
چهل: quarante
پنجاه: cinquante
شصت: soixante
و اما عدد ۷۰ که می شود شصت + ده و همان طور نوشته می شود:
هفتاد: soixante-dix
در زبان فرانسه عدد ۸۰ می شود چهار × بیست:
هشتاد: quatre-vingts
عدد ۹۰ را چهار × بیست + ۱۰ می نویسیم:
نود: quatre-vingt-dix
صد: cent

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: RtimAdmin@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید