شنبه , آذر ۱۶ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / نمونه جملات ضمیر شخصی زبان فرانسه

نمونه جملات ضمیر شخصی زبان فرانسه

آیا با ضمایر شخصی زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید این ضمایر چه
کاربردی هستند؟ آیا می دانید چند نوع ضمیر شخصی در زبان فرانسه وجود دارد؟
در این قسمت با نمونه جملات ضمیر شخصی فرانسه، شما را با این ضمایر آشنا
خواهیم کرد.
همانطور که می دانید ضمایر شخصی ضمایری هستند که برای پرهیز از تکرار به جای اسم قرار می گیرند. این ضمایر چند نوع هستند. ضمایر شخصی فاعلی زبان فرانسه که به جای فاعل می نشینند مانند:
je, Tu, il/elle, nous, vous, ils/elles
و ضمایر شخصی مفعولی مستقیم مانند: me, te, le, la, en, nous, vous, les ضمیر مفعولی غیر مستقیم: me, te, lui, nous, vous, leur که به جای فاعل می نشینند.
ضمایر انعکاسی مانند: me, te, se, nous, vous, se
اکنون با آورن جملاتی شما را با نحوه استفاده و کاربرد ضمایر شخصی زبان فرانسه آشنا خواهیم کرد:
Elle aide son père se lever (ضمیر فاعلی)
او به پدرش کمک کرد تا بلند شود.
Jean, Laura et moi, nous sommes très proches (ضمیر فاعلی)
جان، لورا و من خیلی به هم نزدیک هستیم.
J’aime l’Anne. Je l’aime (ضمیر مفعولی مستقیم)
من ان را دوست دارم. من دوستش دارم.
Vous aimez les chansons. Vous les aimez (ضمیر مفعولی مستقیم)
شما آهنگ ها را دوست دارید. شما آن ها را دوست دارید.
J’ai chanté des chansons à ma copine. Je lui ai chanté des chansons (ضمیر مفعولی غیر مستقیم)
من برای معشوقه ام ترانه هایی خواندم. من برای او ترانه های خواندم.
Vous vous reposez au soleil sur la terrasse (ضمیر انعکاسی)
شما در زیر آفتاب روی تراس استراحت کردید.
Il faut que tu te dépêches si tu veux voir le feu d’artifice
اگر می خواهی آتش بازی را تماشا کنی، باید عجله کنی.

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: emadsazgar@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید