شنبه , بهمن ۵ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / جملات حال ساده زبان فرانسه

جملات حال ساده زبان فرانسه

آیا با زمان حال ساده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ در ادامه با معرفی زمان
حال یا présent و ارائه جملات کاربردی بیشتر آشنا خواهید شد.
زمان حال ساده در زبان فرانسه در شرایط مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه با جملات زیر، آنها را نشان خواهیم داد:
– در وهله اول، این زمان برای بیان عملی که در حال حاضر در حال اتفاق است، به کار می رود.
Il va au cinéma او به سینما می رود.
– زمان حال ساده در زبان فرانسه، در صورتی که با نشانه های زمانی همراه باشد، برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
Il est en France depuis trois mois او از سه ماه پیش در فرانسه است.
و برای بیان عملی که به زودی اتفاق خواهد افتاد، استفاده می شود.
Elle part aux Etats-Unis l’été prochain او تابستان بعد به آمریکا می رود.
– زمان حال ساده برای بیان عادت و تکرار بکار می رود.
Tous les matins, nous faisons du yoga هر روز صبح یوگا انجام می دهیم.
– برای تحلیل یا تفسیر یک متن یا فیلم یا … استفاده می شود.
Balzac, dans son Père Goriot, peint un amour paternel بالزاک، در اثر بابا گوریوی خود، عشق پدرانه ای را ترسیم میکند.
– این زمان برای بیان یک حقیقت کلی به کار می رود.
L’eau gèle à 0 ◦C آب در صفر درجه یخ می زند.
– این زمان در جملات شرطی نوع اول به کار می رود.
Si je mange moins, je perdrai le poids tôt اگر کم غذا بخورم، زود وزن کم می کنم

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: emadsazgar@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

پاسخی بگذارید