سه شنبه , بهمن ۸ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / نشانه افعال گروه اول زبان فرانسه

نشانه افعال گروه اول زبان فرانسه

آیا در زبان فرانسه نشانه های افعال هر گروه با یکدیگر متفاوتند؟
نشانه های هر گروه از فعل های زبان فرانسه کدامند؟ چگونه می توان فعل های دسته اول را از دیگر فعل ها تشخیص داد؟
در زبان فرانسه افعال به سه دسته ی فعلی اول، دوم و فعل های بی قاعده تقسیم می شوند. در این درس به وجه تمایز افعال دسته اول می پردازیم:
افعال گروه اول زبان فرانسه از جمله افعال با قاعده هستند که همه آنها به روشی مشخص صرف می شوند. برای تشخیص این گروه از فعل ها دقت داشته باشید که همه ی آنها با er تمام می شوند. یعنی شناسه مصدر آنها er است.
برای مثال افعالی مانند:
parler,aimer, manger, écouter, étudier,regarder, partager, pratiquer
و بسیاری دیگر از فعل ها که پایانه شان er است از افعال گروه اول هستند.
به صرف این گروه دقت کنید:
Je parle صحبت می کنم
Tu parles صحبت می کنی
Il/elle parle صحبت می کند
Nous parlons صحبت می کنیم
Vous parlez صحبت می کنید
Ils/elles parlent صحبت می کنند
تمامی افعال گروه اول به این شکل صرف می شوند.
پس parle ریشه فعل و
e-es-e-ons-ez-ent
شناسه های آخر فعل هستند.
مثال در جمله:
Je parle français
من فرانسه صحبت می کنم.
تذکر: فعل aller با وجود اینکه به er ختم می شود اما از افعال بی قاعده یا همان دسته سوم است.

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: emadsazgar@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

پاسخی بگذارید