جمعه , آذر ۱ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / حرف اضافه و فعل در زبان فرانسه

حرف اضافه و فعل در زبان فرانسه

آیا با حروف اضافه در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا کاربرد حروف اضافه به
همراه فعل در زبان فرانسه را می دانید. سایت آرتیم شما را با کاربرد حرف
اضافه و فعل در این درس آشنا می کند.
در زبان فرانسه مانند زبان فارسی بعضی از افعال به همراه حروف اضافه شان در جمله به کار می روند. همین قاعده در زبان فارسی هم وجود دارد منتها حروف اضافه بعضی از افعال در زبان فارسی و فرانسه متفاوت هستند و همین گاهی موجب اشتباه زبان آموزان می شود. حروف اضافه برای ربط دادن دو جمله و یا بیشتر به یکدیگر استفاده می شوند که هرکدام مختص فعلی خاص می باشند. برای مثال به جملات زیر توجه کنید.
Parler à quelqu’un
صحبت کردن با کسی
Je voudrais parler à mon mèr
می خواهم با مادرم صحبت کنم.
Parler de quelqu’un
ازکسی صحبت کردن
Je parle à mon frère de mon amie
از دوستم با برادرم صحبت می کنم.
Appartenir à quelqu’un
 متعلق به کسی بودن
Cette table appartient à moi
این میز متعلق به من است.
Réussir à موفق شدن در
J’ai réussit à entrer dans cet universuté
من موفق شدم تا وارد این دانشگاه شوم.
Je travail à kish
من در کیش کار می کنم.
Elle téléphone à ses parents
او به والدینش تلفن می کند.
Il danse au (à+la) milieu de la salle
او در میان سالن میرقصد.
Il voyage avec sa soeur
او با خواهرش مسافرت می کند.
Donner quelque chise à qeulqu’un
چیزی را یه کسی دادن.
Je donne mon stylo à mon amie
خودکارم را به دوستم می دهم.
Douter de quelqu’un
به کسی شک کردن
Je n’ai jamais douté de son honnéteté
من هرگز به صداقت او شک نکردم

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: emadsazgar@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید