شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / کاربرد فعل مجهول زبان فرانسه

کاربرد فعل مجهول زبان فرانسه

فعل مجهول در زبان فرانسه چه کاربردی دارد؟ آیا ساختن فعل مجهول در زبان
فرانسه از گرامر خاصی برخوردار است؟ معادل فعل مجهول در زبان فارسی به چه
صورت است؟
فعل مجهول یا حالت کارپذیر و یا passive عبارت است از هنگامی که فاعل ظاهری عمل فعل را می پذیرد و متمم عامل (complément d’agent) در حکم فاعل حقیقی عمل فعل را انجام می دهد. فعل در حالت مجهول همیشه به صورت اسم مفعول و همراه با فعل کمکی être به کار می رود.
این جملات از حالت active یا کار گذار به passive یا مجهول (کار پذیر) تبدیل شده اند.
Pierre casse le verre
پیر شیشه را می شکند.
Le verre est cassé par Pierre
شیشه توسط پیر شکسته شد.
La chauffeur conduira notre voiture
شوفر ماشینمان را رانندگی می کند.
Notre voiture sera conduite par le chauffeur
ماشینمان توسط شوفر رانندگی خواهد شد.
La glace couvre les ruisseaux
یخ جریان ها را پوشانده است.
Les ruisseaux sont couverts de glace
جریان ها توسط یخ پوشانده شدند.
Le chien de garde a mordu une petite fille
سگ نگهبان یک دختر کوچک را گاز گرفت.
Une petite fille a été mordue par le chien de garde
یک دختر کوچک توسط سگ نگهبان گاز گرفته شد.
تذکر: فقط افعال متعدی که دارای مفعول بی واسطه هستند می توانند در حالت مجهول مورد استفاده قرار گیرند.

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: emadsazgar@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید