یکشنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / نحوه صرف افعال زبان فرانسه

نحوه صرف افعال زبان فرانسه

نحوه صرف افعال در زبان فرانسه به چه صورت؟ آیا در زبان فرانسه افعال به
روش های مختلف صرف می شوند؟ افعال در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می
شوند.
در زبان فرانسه افعال به سه گروه دسته اول، دسته دوم و دسته سوم و یا افعال بی قاعده تقسیم می شوند که افعال دسته اول همگی به er ختم می شوند و طریقه صرفشان به شکل زیر است:
Je mange میخورم
Tu manges می خوری
Il/elle mange می خورد
Nous mangeons می خوریم
Vous mangez می خورید
Ils/elles mangent می خورند
شناسه های آخر فعل به ترتیب
e-es-e-ons-es-ent
هستند و mang ریشه فعل است.
در افعال دسته دوم که به ir ختم می شوند، صرفشان به شکل زیر است.
Je finis تمام کردم
Tu finis تمام کردی
Il/elle finit تمام کرد
Nous finissons تمام کردیم
Vous finissez تمام کردید
Ils/elles finissent تمام کردند
شناسه های آخر فعل به ترتیب:
is-is-it-issons-issez-issent
هستند و fin ریشه فعل است.
تلفظ finis و finit هیچ تفاوتی ندارند.
افعال گروه سوم یا همان بی قاعده که هر کدام صرف نخصپص به خودشان را دارند و فقط نیازمند قدرت حافظه شما هستند.
برای مثال فعل aller با اینکه به er ختم می شود و به ظاهر باید از افعال دسته اول باشد اما جزء استثنائات است.
Aller:
Je vais می روم
Tu vais می روی
Il/elle va می رود
Nous allons می رویم
Vous allez می روید
Ils/elles vont می روند
Faire:
Je fais انجام می دهم
Tu fais انجام می دهی
Il/elle fait انجام می دهد
Nous faisons انجام می دهیم
Vous faites انجام می دهید
Ils/elles font انجام می دهند
افعال بی قاعده تعداد بیشتری دارند که با صرف دو نمونه از مهمترین آنها آشنا شدید.

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: RtimAdmin@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید