یکشنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / نمونه جملات افعال متعدی زبان فرانسه

نمونه جملات افعال متعدی زبان فرانسه

چه فعل هایی در زبان فرانسه متعدی هستند؟ کاربرد افعال متعدی در زبان فرانسه چیست؟ در این درس شما را با نمونه جملاتی از افعال متعدی در زبان فرانسه آشنا می کنیم.
در زبان فرانسه افعالی را متعدی می نامند که برای کامل شدن معنی نیاز به مفعول یا متمم مفعولی اعم از بی واسطه COD یا با واسطه COI داشته باشند. وجود هر کدام از این مفعول ها در جمله نشانه متعدی بودن فعل جمله است.
Pierre allume le feu
پیر آتش را روشن می کند.
Marie voit la maison
ماری خانه را می بیند.
Pierre épouse Marie
پیر با ماری ازدواج می کند.
Mon amie ne boit pas de thé
دوست من چای نمی خورد.
J’ai perdu mon sac
ساکم را گم کردم.
فعل متعدی که الزاما نیازمند یک متمم مفعولی بی واسطه نیست، به نحوی که اگر متمم مفعولی همراه آن ذکر نشود فعل صورت لازم پیدا می کند.
Pierre mange une pomme
فعل متعدی
پیر یک سیب می خورد.
Pierre invite son ami à manger
فعل لازم
پیر دوستش را برای خوردن دعوت می کند
-فعل متعدی که نیازمند دو متمم مفعولی یکی بی واسطه و دیگری با واسطه است:
Pierre écrit une lettre à Mari
پیر برای ماری یک نامه می نویسد.
Pierre passe son tems au jeu
پیر زمانش را به بازی می گذراند.
Pierre présente Marie à sa mère
پیر ماری را به مادرش معرفی می کند.
Pierre défend Marie de ses ennemis
پیر از ماری در برابر دشمنانش محافظت می کند.

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: RtimAdmin@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید