سه شنبه , اردیبهشت ۳۱ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / فعل امر در زبان فرانسه

فعل امر در زبان فرانسه

فعل امر در زبان فرانسه به چه فعلی گفته می شود؟ برای ساخت فعل امر از چه
فعلی می توان کمک گرفت؟ ساخت فعل امر نیازمند چه مراحلی است؟ آیا از همه ی
صیغه ها می توان فعل امر ساخت؟
در زبان فرانسه ماهیت جمله را باید از روی فعل آن تشخیص داد. فعل جمله می تواند به ۴ صورت منفی، خبری، سؤالی و امری باشد. این آموزش، زبان آموزان را با افعال امری آشنا می کند و نشان می دهد چگونه می توان فعل یک جمله را امری کرد که نتیجه ی آن تبدیل آن جمله به جمله ی امری است. برای ساخت فعل امر باید از فعل صرف شده در زمان حال استفاده کرد. در زبان فرانسه تنها در صیغه های دوم شخص مفرد، اول شخص جمع و دوم شخص جمع فعل امر وجود دارد. برای شروع باید ضمایر (tu-nous-vous)  را حذف کنید، سپس در افعال دسته اول و فعل aller در دوم شخص مفرد s حذف می شود.
برای مثال به امری کردن فعل manger توجه کنید:
tu manges
nous mangeons 
vous mangez
حالا ضمایر و s دوم شخص مفرد را حذف می کنیم. در نتیجه:
mange 
mangeons
mangez
در صرف افعال امری استثنا هم وجود دارد. افعال avoir – être – savoir به صورت زیر در می آیند:
être : sois – soyons – soyez
avoir : aie – ayons – ayez
savoir : sache – sachons – sachez

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: RtimAdmin@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید