یکشنبه , فروردین ۱۷ ۱۳۹۹
خانه / زبان فرانسه

زبان فرانسه

ساختار جمله زبان فرانسه

جمله زبان فرانسه

ساختار جمله فرانسوی چگونه است؟ جمله در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شود؟ جمله شامل مجموعی از کلمات است که یک واحد معنایی را تشکیل می دهند. در نوشتار زبان فرانسه، کلمه ی اول جمله با حرف بزرگ نوشته می شود.

توضیحات بیشتر »