آموزش زبان فرانسه آرتیم شما را به خرید بهترین دوره های آموزشی زبان فرانسه دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

آموزش زبان فرانسه حرف تعریف

آنچه در این مقاله می خوانید...

حرف تعریف در زبان فرانسه چه کاربردی دارد؟ حرف تعریف در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شود؟ آیا حرف تعریف ها هم مذکر و مؤنث هستند؟ در آموزش زبان فرانسه حرف تعریف کمی گیج کننده به نظر می آید، چرا که از یک طرف باید با اسم بعد از خودشان هم از نظر مذکر و یا مؤنث بودن و هم از از نظر مفرد و جمع بودن مطابقت کنند.
از طرف دیگر اینکه ما در زبان فارسی حرف تعریف نداریم به همین دلیل در ابتدا کمی نا آشنا به نظر می رسد. همه ی اسم ها در زبان فرانسه همراه با حرف تعریف می آید مگر اینکه قبل از آنها صفت اشاره و یا صفت ملکی باشد. در زبان فرانسه ۳ نوع حرف تعریف داریم:
۱. حرف تعریف معین
Article défini
۲. حرف تعریف نا معین
Article indéfini
۳. حرف تعریف بخشی
Article partitif
حرف تعریف معین: ما در زبان فرانسه حرف تعریف معین نداریم و همین ممکن است یادگیری حرف تعریف را برای زبان آموز سخت کند. در زبان فرانسه ۴ نوع حرف تعریف داریم:
۱. مفرد مذکر le
۲. مفرد مؤنث la
۳. جمع مذکر یا مؤنث les
۴. مفرد مذکر یا مؤنث ‘l پیش از حروف صدا دار یا h muet
پس به کار گیری حرف تعریف در زبا فرانسه به جنسیت اسم بعد از ان و یا مفرد و جمع بودنش بستگی دارد.
بنابراین:
-اگر اسم مفرد است و با حروف صدا دار یا h muet آغاز می شود از ‘l استفاده کنید.
-اگر اسم جمع است از les استفاده کنید.
-اگر اسم مفرد است و با حروف بی صدا یا h aspiré آغاز میشود در صورت مذکر بودن از le و در صورت مؤنث بودن از la استفاده کنید.
کاربرد حرف تعیین معین: به یک اسم به خصوص و معرفه اشاره می کند.
مثال:
Passe-moi les papiers qui sont sur la table
کتاب هایی را که روی میز هستند به من بده
در این مثال کتاب های روی میز برای مخاطب آشنا و تعریف شده هستند.
Voici le livre que j’ai lu
(همان) کتابی که خواندم.
در این مثال ‘ی‘ آخر کتاب و یا ‘ٰهمان‘ به مخاطب می رساند که این کتاب آشنا است و ما قبلا راجع به آن حرف زده ایم پس کتاب معرفه است.
Tu est l’homme de ma vie
تو مرد زندگی من هستی.
در اینجا homme هم معرفه است چون اشاره به مردی خاص دارد و هم با h muet آغاز شده.
حرف تعریف نا معین:
حرف تعریف نامعین مفرد در فارسی با “یک” و یا “یک… ی” ترجمه می شود و جمع آن با یک مقداری در فارسی هم خوانی دارد.
در زبان فرانسه ۳ شکل حرف تعریف نامعین داریم:
۱. مفرد مذکر un
۲. مفرد مؤنث une
۳. جمع مذکر و مؤنث des
کاربرد حرف تعریف نامعین:
حرف تعریف نا معین به شئ ویا شخص نا مشخص (نکره) اشاره دارد.
مثال:
Un homme est entré dans la salle
یک مرد وارد سالن شد.
ما نمی دانیم که آن مرد کیست و شخصیت او برایمان کاملا نا آشنا و نکره است.
Hier, j’ai vu un bon film
دیروز یک فیلم خوب دیدم.
در این مثال فیلم دیده شده برای ما آشنا و معرفی شده نیست.
حرف تعریف نا معین می تواند به یک عدد هم اشاره کند:
Il y a une etudiente dans la salle
یک دانشجو (مؤنث) در سالن است.
حرف تعریف نامعین جمع به معنی “یک مقداری” یا “یک چند تایی” یا “یک تعدادی” است.
مثال:
J’ai vu des animaux
تعدادی حیوان دیدم.
برای بیان شغل و حرفه از حرف تعریف نامعین استفاده نمی کنیم.
Il est professeur
او یک استاد است.
حرف تعریف بخشی:
حرف تعریف بخشی در زبان فرانسه به “یک مقداری” یا “چیزی” معنی می شود. در زبان فرانسه ۴ نوع حرف تعریف بخشی داریم:
۱. مفرد مذکر du
۲. مفرد مؤنث de la
۳. مفرد مذکر با مؤنث ‘l قبل از حرف صدا دار یا h muet
۴. جمع مذکر و مؤنث des
کاربرد حرف تعریف بخشی:
حرف تعریف بخشی به یک مقدار نا معلوم از چیزی (به طور معمول خوراکی یا آشامیدنی) اشاره می کند.
مثال:
Il boit du lait
او مقداری شیر می نوشد.
J’ai mangé de la salad
مقداری سالاد خوردم.
پس از قید های مقداری به جای حرف تعریف بخشی از de استفاده می کنیم:
Il y a beaucoup de livres
کتاب های زیادی وجود دارد.
گاهی می توان از un peu de استفاده کرد:
Je bois du café → je bois un peu de café
مقداری قهوه می نوشم← کمی قهوه می نوشم.

عماد سازگار

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره وثبت نام

آموزش زبان فرانسه آرتیم شما را به خرید بهترین دوره های آموزشی زبان فرانسه دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید