کاربرد فعل sortir

کاربرد فعل sortir زبان فرانسه

آیا با فعل sortir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردش چیست؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال است؟ آیا از افعال حرکتی است یا نه؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل savoir

کاربرد فعل savoir زبان فرانسه

آیا با فعل savoir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن در جملات زبان فرانسه چگونه است؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال است؟

بیشتر بخوانید
یادگیری زبان فرانسه

یادگیری زبان فرانسه فشرده در مشهد

آیا برای یادگیری فرانسه عجله دارید؟ آیا قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان را دارید و می خواهید زبان خود را در اسرع وقت به صورت فشرده بهبود بخشید؟
آموزش زبان آرتیم مشهد بهترین پیشنهاد است.

بیشتر بخوانید
کار زبان فرانسه

کار برای زبان فرانسه

آیا می دانید که آینده ی شغلی برای کسانی که زبان فرانسه می خوانند، چگونه است و چه مشاغلی را می توانند انتخاب کنند؟ به زبان فرانسه مسلط هستید و به دنبال کار می گردید؟

بیشتر بخوانید
تدریس خصوصی زبان

تدریس خصوصی زبان فرانسه

مزایای تدریس خصوصی زبان فرانسه چیست؟ چه کسانی برای فراگیری زبان باید به سراغ کلاس های خصوصی بروند؟ ثبت نام در کلاس های خصوصی آرتیم مشهد بهترین پیشنهاد است.

بیشتر بخوانید
جمله زبان فرانسه

ساختار جمله زبان فرانسه

ساختار جمله فرانسوی چگونه است؟ جمله در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شود؟
جمله شامل مجموعی از کلمات است که یک واحد معنایی را تشکیل می دهند. در نوشتار زبان فرانسه، کلمه ی اول جمله با حرف بزرگ نوشته می شود.

بیشتر بخوانید
جملات زبان فرانسه

ساختار جملات زبان فرانسه

تا چه حد با ساختار جملات در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ جمله در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شود؟
به مجموعه ای از کلمات که یک واحد معنایی را تشکیل می دهند، جمله می گویند.

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل parler

کاربرد فعل parler زبان فرانسه

آیا با فعل parler در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن در جملات چگونه است؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال فرانسه است؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل faire

کاربرد فعل faire زبان فرانسه

آیا با فعل faire در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن در جملات به چه صورت است؟ چگونه باید آن را صرف کرد؟ جزو کدام از سه دسته از افعال زبان فرانسه است؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل avoir

کاربرد فعل avoir زبان فرانسه

آیا با فعل avoir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن چیست؟ چگونه باید صرف شود؟ جزو کدام دسته از افعال زبان فرانسه به حساب می آید؟ به کاردبرد آن در ادامه توجه کنید.

بیشتر بخوانید
1 2 3 48
تماس بگیرید