آموزش حروف مهم فرانسه

آیا حروف اضافه یا préposition در زبان فرانسه را می شناسید؟ در ادامه به معرفی و آموزش مهم ترین این حروف می پردازیم.

بیشتر بخوانید

آموزش حرف اضافه à فرانسه

آیا با حرف اضافه à در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد این حرف چیست؟ در این قسمت با آموزش حرف اضافه à در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

حرف اضافه à زبان فرانسه

آیا با حروف اضافه در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این حروف اضافه چه کاربردی دارند؟ تا چه حد با کاربرد حرف اضافه à در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این حرف در چه موقعیتی به کار می‌ رود؟ جایگاه آن در جمله کجاست؟

بیشتر بخوانید

آموزش حرف à فرانسه

آیا با کاربرد حرف à در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید این حرف جزء کدام دسته از کلمات است؟ در اینجا با آموزش آن در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

حرف اضافه à در زبان فرانسه

آیا با حروف اضافه در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این حروف اضافه چه کاربردی دارند؟ تا چه حد با کاربرد حرف اضافه à در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این حرف در چه موقعیتی به کار می‌ رود؟ جایگاه آن در جمله کجاست؟

بیشتر بخوانید

آموزش à زبان فرانسه

آیا با حروف اضافه در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این حروف اضافه در جمله چه کاربردی دارند؟ حرف اضافه à در زبان فرانسه چه زمانی به کار می رود؟ چگونه در جمله به کار می رود؟ در این خبر به آموزش آن می پردازیم.

بیشتر بخوانید

حرف اضافه à و de زبان فرانسه

دو نوع از پرکاربرد ترین حروف اضافه در زبان فرانسه à و de می باشد. این حروف کاربردهای فراوانی در زبان فرانسه دارند. در این بخش با کاربرد آن ها و معانی مختلفی که می توانند داشته باشند در زبان فرانسه آشنا خواهیم شد:

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید