آشنایی با منابع آزمون دکتری زبان فرانسه

آیا قصد شرکت در آزمون دکتری زبان فرانسه را دارید؟ آیا می دانید منابع هر کدام از گرایش های زبان چه چیزهایی هستند؟ آیا با منابع آزمون دکتری زبان آشنایی دارید؟

بیشتر بخوانید

آزمون دکتری ادبیات فرانسه

پس از دوره ی کارشناسی ارشد، دوره ی دکتری بالاترین مقطع رشته ی ادبیات فرانسه است. آیا مایل به شرکت در آزمون دکتری ادبیات فرانسه هستید؟ آیا با منابع این رشته آشنایی دارید؟ دوره دکتری شامل چند دوره می شود؟

بیشتر بخوانید

منابع آزمون دکتری ادبیات فرانسه

دوره ی دکتری زبان و ادبیات فرانسه بالاترین مقطع دانشگاهی است که هدف این دوره آموزش دادن آثار ادبی و فرهنگی فرانسه و شناخت روش های نوین نقد ادبی و شیوه ی نقد آثار فاخر ادبی است. آیا قصد شرکت در آزمون دکترای فرانسه را دارید؟ تا چه حد با منابع این رشته آشنا هستید؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید