آشنایی با آزمون delf a1 فرانسه

آیا با امتحان delf a1 فرانسه آشنایی دارید؟ آیا بخش های متفاوت امتحان delf a1 را می شناسید؟ سایت آرتیم آزمون delf a1 را معرفی می کند.

بیشتر بخوانید

آشنایی با آزمون delf a2 فرانسه

آیا مهارت های لازم برای شرکت در امتحان delf a2 فرانسه را دارید؟ آیا با آزمون delf a2 فرانسه آشنایی دارید؟ به این خبر جهت کسب اطلاع در مورد آزمون delf a2 توجه کنید.

بیشتر بخوانید

آشنایی با آزمون delf b1 فرانسه

آیا مدرک امتحان delf b1 فرانسه دائمی می باشد؟ آیا با امتحان delf b1 فرانسه آشنایی دارید؟ آزمون delf b1 شامل چه قسمت هایی می باشد؟

بیشتر بخوانید

آشنایی با آزمون delf b2 فرانسه

آیا درمورد آزمون delf b2 فرانسه اطلاعی دارید؟ آیا با قسمت های مختلف این آزمون آشنایی دارید؟ در این قسمت به معرفی آزمون delf b2 فرانسه پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید

آشنایی با منابع آزمون کارشناسی فرانسه

اگر تمایل دارید در دانشگاه رشته زبان فرانسه را بخوانید باید در چه رشته ای کنکور دهید؟ کنکور کارشناسی زبان فرانسه چگونه است؟ آیا با منابع آزمون کارشناسی فرانسه آشنایی دارید؟

بیشتر بخوانید

آشنایی با منابع آزمون دکتری زبان فرانسه

آیا قصد شرکت در آزمون دکتری زبان فرانسه را دارید؟ آیا می دانید منابع هر کدام از گرایش های زبان چه چیزهایی هستند؟ آیا با منابع آزمون دکتری زبان آشنایی دارید؟

بیشتر بخوانید

آشنایی با رشته زبان فرانسه

آیا می خواهید در دانشگاه در رشته زبان فرانسه تحصیل کنید؟ تا چه حد با این رشته و واحدهای درسی آن آشنایی دارید؟ آیا می دانید بازار کار در این رشته چگونه است؟

بیشتر بخوانید

آشنایی با زبان فرانسه

دوست دارید زبان فرانسه یاد بگیرید؟ قبل از هر چیز برای آشنایی مقدماتی با زبان فرانسه دانستن حروف لاتین الزامی است چرا که شروعی بسیار مهم برای یادگیری است، هرچند که تلفظ این حروف کاملا متفاوت با زبان انگلیسی است. بهترین روش آموزش فرانسه چیست؟

بیشتر بخوانید

استفاده از pour que در زبان فرانسه

آیا با عبارت pour que در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این عبارت در چه جملات فرانسه استفاده می شود؟ در ادامه به معرفی pour que در زبان فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

کاربرد à moins que در زبان فرانسه

آیا با کاربرد à moins que در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چه هنگام از این حرف ربط استفاده می شود؟ آیا می دانید در چه proposition هایی از حرف ربط à moins que استفاده می شود؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید