آموزش اسامی مذکر فرانسه

اسم ها در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شوند؟ ساختار آنها چگونه است؟ در زبان فرانسه، اسامی به 6 دسته تقسیم می شوند که در این خبر به آموزش آنها می پردازیم.

بیشتر بخوانید

آموزش اسم حیوانات به فرانسه

با اسامی حیوانات در زبان فرانسه تا چه حد آشنایی دارید؟ آیا می دانستید که این اسامی نیز مانند دیگر اسم ها در زبان فرانسه مذکر و مونث دارند؟ برای آموزش به ادامه خبر توجه کنید.

بیشتر بخوانید

آموزش اسم جمع در زبان فرانسه

آیا با نشانه های اسم جمع در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا همه ی اسم ها به یک صورت جمع می شوند؟ آیا کلمات مونث و کلمات مذکر به یک صورت است؟ در این بخش با آوردن مثال های گوناگون به آموزش آن خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید