سیستم آموزش در فرانسه

آیا با سیستم آموزش در فرانسه آشنا هستید؟ نظام آموزشی فرانسه متشکل از چیست؟ نحوه ی پذیرش در دانشگاه های فرانسه چگونه است؟ کاستی های این نظام آموزشی در کجاست؟ این سیستم آموزشی از لحاظ کیفیت در چه رتبه ای قرار می گیرد؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید