آموزش زمان آینده فرانسه

آیا با زمان آینده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردهای زمان آینده در زبان فرانسه چیست؟ در این درس با آموزش زمان آینده در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

آموزش زمان ماضی در فرانسه

آیا با شیوه صرف زمان ماضی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا کاربرد زمان ماضی در زبان فرانسه را می دانید؟ آیا با انواع مختلف زمان ماضی در فرانسه آشنا هستید؟ در این درس با آموزش زمان ماضی در فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

آموزش زمان گذشته در فرانسه

آیا با زمان گذشته در زبان فرانسه آشنا هستید؟ در ادامه به معرفی و آموزش انواع زمان ماضی در زبان فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

آموزش زمان ماضی فرانسه

آیا با ماضی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ ماضی در زبان فرانسه چند نوع است؟ چگونه ساخته می شود؟ کاربردشان چیست؟ در اینجا با آموزش آن در فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

آموزش زمان subjonctif فرانسه

فعل در زبان فرانسه قابلیت صرف شدن در زمان های مختلف را دارد. آیا با زمان subjonctif زبان فرانسه آشنا هستید؟ فعل در این زمان چگونه صرف می شود؟ در این خبر به آموزش زمان subjonctif فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

آموزش حال ساده فرانسه

آیا با زمان حال ساده در فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید فعل به زمان حال ساده چگونه صرف می شود؟ آیا می دانید چه موقع از زمان حال ساده در فرانسه استفاده می کنیم؟ در این بخش شما را با آموزش این زمان آشنا می کنیم.

بیشتر بخوانید

آموزش زمان گذشته در زبان فرانسه

آیا می دانید در زبان فرانسه چند نوع زمان گذشته وجود دارد؟ آیا می دانید فعل در هر کدام به چه صورت صرف می شود؟ آیا می دانید هر کدام چه کاربردی دارند و در چه جاهایی استفاده می شوند؟ در این آموزش به این مسائل پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید

آموزش زمانها در زبان فرانسه

آیا با زمانهای مختلف در زبان فرانسه آشنا هستید؟ چند نوع زمان در زبان فرانسه وجود دارد؟ هرکدام در کجا کاربرد دارند؟ فعل در هر زمان به چه صورت صرف می شود؟ در ادامه به آموزش آنها می پردازیم.

بیشتر بخوانید

بیان آرزو در زبان فرانسه

آیا می دانید برای بیان آرزو از چه زمان مناسبی می بایست استفاده کرد؟ آیا با اصطلاحاتی که برای گفتن آرزو در زبان فرانسه استفاده می شوند آشنایی دارید؟ آیا می دانید چگونه می توان آرزوهای خود را در زبان فرانسه بیان کرد؟

بیشتر بخوانید

کاربرد passé récent در زبان فرانسه

آیا با زمان passé récent در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چه هنگام از این زمان استفاده می شود؟ آیا می دانید معادل فارسی passé récent چه می شود؟ آیا می دانید کاربرد این زمان کجاست و چگونه ساخته می شود؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید