آموزش ساعت به زبان فرانسه

آیا با چگونگی استفاده از زمان و ساعت در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید برای پرسیدن یا اعلام کردن ساعت از چه جملاتی استفاده می شود؟ آیا می دانید برای بیان ساعت از چه فعلی استفاده می شود؟

بیشتر بخوانید

آموزش گفتن ساعت به زبان فرانسه

آیا با استفاده از زمان و گفتن ساعت در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ برای پرسیدن یا اعلام کردن ساعت از چه عباراتی استفاده می شود؟ آیا می دانید برای بیان ساعت از چه فعلی استفاده می کنیم؟ به آموزش زیر دقت کنید.

بیشتر بخوانید

آموزش ساعت در زبان فرانسه

در این بخش به آموزش ساعت در زبان فرانسه می پردازیم. آموزش ساعت یکی از قسمت های اساسی آموزش زبان فرانسه می باشد. آیا می دانید چه شباهت ها و تفاوت هایی بین بیان زمان در زبان فارسی و فرانسه وجود دارد؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید