آموزش زبان فرانسه حروف

آیا با حروف زبان فرانسه آشنایی دارید؟ تلفظ صحیح و کاربرد درست آن ها را می دانید؟ حروف الفبا در زبان فرانسه چند تا است؟ در این بخش به آموزش حروف الفبای زبان فرانسه می پردازیم. امید است با تمرین و تکرار این قسمت به عنوان مقدمه ی آموزش بتوانید الفبای این زبان را یاد بگیرید تا به بخش های آموزشی بعدی برسیم.

بیشتر بخوانید

آموزش حروف در زبان فرانسه

آیا با حروف در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید الفبای فرانسه شامل چند حرف است؟ در ادامه با آموزش حروف در زبان فرانسه با شما هستیم.

بیشتر بخوانید

آموزش حروف اضافه در فرانسه

چقدر با حروف اضافه یا préposition در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید این مبحث یکی از مباحث پر اهمیت در یادگیری زبان است؟ در این خبر به آموزش حروف اضافه پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید

آموزش حروف در فرانسه

یکی از ضرورت های یادگیری هر زبانی تسلط بر روی ابتدایی ترین بخش آن زبان یعنی یادگیری حروف همراه با تلفظ صحیح آن ها است. سایت آرتیم به آموزش حروف در فرانسه همراه با تلفظ صوتی آن ها می پردازد.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید