کاربرد de

کاربرد de در جملات زبان فرانسه

در جملات فرانسه به وفور حرف اضافه de را در موقعیت های مختلف دیده اید. اما آیا می دانید این حرف اضافه چه کاربردی در جملات زبان فرانسه دارد؟ این حرف اضافه همراه چه حروفی به کار می رود؟ چه افعالی نیاز به حرف اضافه de دارند؟

بیشتر بخوانید

آموزش حرف اضافه de فرانسه

آیا با حرف اضافه de در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد این حرف چیست؟ در این قسمت با آموزش حرف اضافه de در زبان فرانسه بیشتر آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

آموزش de زبان فرانسه

حرف اضافه de در جملات زبان فرانسه کاربرد فراوانی دارد. آیا می دانید در کجا به کار می رود؟ چه معنایی می دهد؟ آموزش آن به چه صورت است و به چه صورت در جملات استفاده می شود؟ معادل آن در زبان فارسی چه می باشد؟

بیشتر بخوانید

حرف اضافه à و de زبان فرانسه

دو نوع از پرکاربرد ترین حروف اضافه در زبان فرانسه à و de می باشد. این حروف کاربردهای فراوانی در زبان فرانسه دارند. در این بخش با کاربرد آن ها و معانی مختلفی که می توانند داشته باشند در زبان فرانسه آشنا خواهیم شد:

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید