فعل آینده زبان فرانسه

همانطور که می دانید زمان futur به انجام کاری که در آینده تحقق پیدا می کند مربوط می شود؛ اما آیا می دانید چند نوع زمان آینده در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید این فعل ها چگونه صرف می شوند؟ و هر کدام چه کاربردی دارند؟

بیشتر بخوانید

زمان های آینده در زبان فرانسه

آیا با آینده زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید در فرانسه چند نوع زمان آینده وجود دارد و ساختار آنها چگونه است؟ در اینجا با آموزش زمان های فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

آموزش زمان آینده فرانسه

آیا با زمان آینده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردهای زمان آینده در زبان فرانسه چیست؟ در این درس با آموزش زمان آینده در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

آموزش آینده نزدیک فرانسه

آیا زمان آینده نزدیک را در زبان فرانسه می شناسید؟ کاربرد این زمان چیست؟ چگونه ساخته می شود؟ در این قسمت با آموزش آینده نزدیک در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

آموزش فعل آینده فرانسه

فعل به کلمه اصلی در جمله می گویند. افعال فرانسه دارای زمان های مختلف هستند و در این زمان ها صرف می شوند. آیا می دانید فعل آینده زبان فرانسه چگونه ساخته می شود؟ شناسه های لازم برای صرف فعل در این زمان کدام ها هستند؟ به آموزش زیر دقت کنید:

بیشتر بخوانید

futur proche در زبان فرانسه

زمان آینده نزدیک (futur proche) در زبان فرانسه چگونه ساخته می شود؟ برای صرف افعال در زمان آینده نزدیک از چه فعلی کمک می گیریم؟ کاربرد آینده نزدیک در کجاست؟ به آموزش صرف فعل در زمان آینده نزدیک همراه با چندین مثال توجه کنید.

بیشتر بخوانید

آینده نزدیک در زبان فرانسه

آیا با آینده نزدیک در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آینده نزدیک در کجاست؟ برای صرف افعال در آینده نزدیک از چه فعلی کمک می گیریم؟ کاربرد این زمان در کجاست؟ در این قسمت به آموزش آینده نزدیک در زبان فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

آینده ساده در زبان فرانسه

آیا با آینده ساده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد این زمان در کجاست؟ شناسه های لازم برای ساخت این زمان چیست؟ آیا در ساخت این زمان استثناء هم وجود دارد؟ به آموزش آینده ساده در زبان فرانسه توجه کنید.

بیشتر بخوانید

آموزش آینده ساده زبان فرانسه

آیا با زمان آینده ساده در فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید افعال در این زمان چگونه صرف می شوند؟ آیا می دانید زمان آینده ساده در فرانسه چه کاربردی دارد و چه هنگام از آن استفاده می کنیم؟ در ادامه به آموزش آن توجه کنید.

بیشتر بخوانید

futur proche زبان فرانسه

همانطور که می دانید زمان آینده انواع مختلفی دارد که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. در این بخش به آموزش futur proche یا آینده نزدیک می پردازیم. آیا می دانید futur proche چگونه ساخته می شود؟ آیا می دانید در چه جایی از آن استفاده می کنیم؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید