اسم جمع در زبان فرانسه

اسم جمع در زبان فرانسه چیست؟ چگونه می‌ توان از آن در جمله استفاده کرد؟ آیا در زبان فارسی هم به همین شکل استفاده می‌ شود؟

بیشتر بخوانید

آموزش اسم جمع در زبان فرانسه

آیا با نشانه های اسم جمع در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا همه ی اسم ها به یک صورت جمع می شوند؟ آیا کلمات مونث و کلمات مذکر به یک صورت است؟ در این بخش با آوردن مثال های گوناگون به آموزش آن خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید