اسم جمع در زبان فرانسه

اسم جمع در زبان فرانسه چیست؟ چگونه می‌ توان از آن در جمله استفاده کرد؟ آیا در زبان فارسی هم به همین شکل استفاده می‌ شود؟

بیشتر بخوانید

اسم مفعول در زبان فرانسه

اسم مفعول participle passé در زبان فرانسه چیست؟ چگونه ساخته می‌شود؟ آیا کاربرد آن مانند زبان فارسی است؟ چگونه ترجمه می‌شود؟
اسم مفعول در زبان فارسی با اضافه کردن «ه» به بن ماضی فعل ساخته می‌شود:

بیشتر بخوانید

اسم در زبان فرانسه

آیا می‌ دانید چند نوع اسم در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می‌ دانید اسامی در زبان فرانسه چگونه مشخص می‌ شوند؟
در زبان فرانسه 6 نوع اسم وجود دارد:

بیشتر بخوانید

اسم فاعل در زبان فرانسه

آیا با اسم فاعل در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می‌ دانید در چه مواقعی از آن استفاده می‌ شود؟ کاربرد آن کجا است و چگونه ترجمه می شود؟

بیشتر بخوانید

آموزش اسم جمع در زبان فرانسه

آیا با نشانه های اسم جمع در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا همه ی اسم ها به یک صورت جمع می شوند؟ آیا کلمات مونث و کلمات مذکر به یک صورت است؟ در این بخش با آوردن مثال های گوناگون به آموزش آن خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

اسم فاعل زبان فرانسه

آیا با اسم فاعل یا همان participe présent در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می‌دانید در چه مواقعی از آن استفاده می‌شود؟ کاربرد آن کجاست؟ و چگونه ترجمه می‍ شود؟ در این بخش بطور کامل به توضیح آن می پردازیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید