استفاده از مشاغل در جملات زبان فرانسه

آیا با اسم مشاغل در زبان فرانسه آشنا هستید؟ شناسه های تعیین کننده ی جنس شغل ها را می دانید؟ برای گفتن شغل از چه فعل کمکی باید استفاده کرد؟

بیشتر بخوانید

آموزش اسم شغل ها به فرانسه

تا چه حد با اسم شغل ها یا profession در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانستید که این اسامی نیز مانند دیگر اسم ها در زبان فرانسه دارای جنس می باشند؟

بیشتر بخوانید

آموزش اسم شغل ها در زبان فرانسه

آیا با اسم شغل ها در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا شغل ها از نظر جنس و تعداد با فاعل خود مطابقت می کنند؟ شناسه های تعیین کننده جنس مشاغل چه چیزهایی هستند؟ در این بخش به طور کامل به آموزش آن ها خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید