اسم فاعل در زبان فرانسه

آیا با اسم فاعل در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می‌ دانید در چه مواقعی از آن استفاده می‌ شود؟ کاربرد آن کجا است و چگونه ترجمه می شود؟

بیشتر بخوانید

اسم فاعل زبان فرانسه

آیا با اسم فاعل یا همان participe présent در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می‌دانید در چه مواقعی از آن استفاده می‌شود؟ کاربرد آن کجاست؟ و چگونه ترجمه می‍ شود؟ در این بخش بطور کامل به توضیح آن می پردازیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید