کشورها در زبان فرانسه

در زبان فرانسه برای معرفی تمامی کلمات حروف تعریف معین یا نامعینی وجود دارد. اسامی به وسیله ی این حروف، تعریف می شوند. کشور ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پیش از اسم تمام کشورها و برای تعریف آن ها حرف تعریف خاصی قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید

آموزش آرتیکل کشورها در زبان فرانسه

آیا هنگام استفاده از اسم کشور ها و ملیت ها از آرتیکل استفاده می کنیم؟ چگونه می توان تشخیص داد کشوری مذکر است یا مونث؟ در این بخش به آموزش آن خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید