افعال متعدی زبان فرانسه

در زبان فرانسه فعل به کلمه اصلی در جمله می گویند که وقوع عمل یا حالتی را بیان می کند. افعال در زبان فرانسه بر دو نوع اند: فعل لازم و فعل متعدی. در این بخش به آموزش افعال متعدی زبان فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

افعال متعدی در زبان فرانسه

آیا می دانید ساختار فعل فرانسه چگونه است؟ آیا مانند زبان فارسی متعدی و لازم می باشد؟ فعل با توجه به نقشی که در جمله می گیرد به چند دسته تقسیم میشود؟
فعل فرانسه بر حسب نقش و کارکرد (fonction) به دو دسته تقسیم می شود:

بیشتر بخوانید

نمونه جملات افعال متعدی زبان فرانسه

چه فعل هایی در زبان فرانسه متعدی هستند؟ کاربرد افعال متعدی در زبان فرانسه چیست؟ در این درس شما را با نمونه جملاتی از افعال متعدی در زبان فرانسه آشنا می کنیم.

بیشتر بخوانید

مثال برای افعال متعدی زبان فرانسه

آیا با افعال متعدی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید کدام افعال متعدی هستند؟ چگونه می توان تشخیص داد فعلی متعدی می باشد؟ در این قسمت با آوردن چند مثال شما را با افعال متعدی زبان فرانسه آشنا خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید