فعل های کمکی زبان فرانسه

افعال کمکی در زبان فرانسه چه افعالی هستند؟ این افعال در چه جاهایی کاربرد دارند؟ و به چه صورت استفاده می شوند؟ در این بخش به طور کامل با این افعال و همچنین افعال نیمه کمکی آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

افعال کمکی زبان فرانسه

همانطور که می دانید هر زبانی دارای یک سری افعال می باشد که از حیث اهمیت در جایگاه بالاتری در زبان قرار دارند. در زبان فرانسه برای صرف افعال در بعضی زمان ها نیاز به فعل کمکی (verbe auxiliaire) می باشد. دو فعل avoir و être مهم ترین افعال فرانسه به شمار می روند.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات افعال کمکی زبان فرانسه

آیا افعال کمکی زبان فرانسه را می شناسید؟ آیا افعال کمکی در زبان فرانسه دسته بندی شده اند؟ در این بخش به نمونه جملات افعال کمکی دقت کنید.

بیشتر بخوانید

مثال برای افعال کمکی زبان فرانسه

همانطور که می دانید دو فعل etre و avoir از افعال کمکی می باشند. این افعال برای ساختن زمان های مرکب استفاده می شوند. به همین دلیل است که به آن ها فعل کمکی می گویند.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید