وجه التزامی زبان فرانسه

دستور زبان فرانسه و صرف افعال در زمان های مختلف یکی از مشکلات و از مهم ترین بخش هایی است که یادگیری آن الزامی است. آیا با وجه التزامی زبان فرانسه آشنا هستید؟ این وجه چگونه صرف می شود؟ به صرف افعال در این زمان و کاربرد این وجه توجه کنید.

بیشتر بخوانید

ماضی التزامی زبان فرانسه

ماضی التزامی در زبان فرانسه چیست؟ چگونه ترجمه می شود؟ معادل فرانسوی آن کدام است؟ چگونه این فعل صرف می شود؟ در چه جایی کاربرد دارد؟

بیشتر بخوانید

subjonctif در زبان فرانسه

آیا با زمان subjonctif در زبان فرانسه آشنا هستید؟ این زمان در چه مواقعی استفاده می شود؟ زمان حال التزامی همراه چه اصطلاحاتی به کار می رود؟ در این بخش به آموزش وجه التزامی (subjonctif) می پردازیم.

بیشتر بخوانید

حال التزامی در زبان فرانسه

حال التزامی در زبان فرانسه به چه زمانی از فعل گفته می شود؟ آیا کاربرد فعل حال التزامی در زبان فرانسه مانند زبان فارسی است؟ صرف فعل حال التزامی در زبان فرانسه به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

استفاده از subjonctif در زبان فرانسه

آیا با استفاده از وجه subjonctif در زبان فرانسه آشنا هستید؟معادل subjonctif در زبان فارسی چه می شود؟ سایت آرتیم در این درس به معرفی وجه subjonctif زبان فرانسه یا همان وجه الترامی می پردازد.

بیشتر بخوانید

وجه های زبان فرانسه

آیا با وجه های زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چند نوع در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید هر کدام چه کاربردی دارند؟ در این قسمت با وجه های زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

کاربرد وجه التزامی در زبان فرانسه

آیا با وجه التزامی یا subjonctif در زبان فرانسه آشنا هستید؟ چه عباراتی کاربرد دارد؟ در اینجا با معرفی التزامی و کاربرد آن در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات ماضی التزامی زبان فرانسه

ماضی التزامی زبان فرانسه یا subjonctif passé همانطور که می دانید نشان دهنده تقدم کاری می باشد. در این قسمت با نمونه جملات ماضی التزامی در زبان فرانسه آشنا خواهیم شد.

بیشتر بخوانید

استفاده از حال التزامی در زبان فرانسه

آیا با حال التزامی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چه هنگام از این زمان استفاده می شود؟ آیا با کاربرد حال التزامی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ در این قسمت شما را با نحوه استفاده از حال التزامی در جملات فرانسه آشنا خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید