جمله زبان فرانسه

ساختار جمله زبان فرانسه

ساختار جمله فرانسوی چگونه است؟ جمله در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شود؟
جمله شامل مجموعی از کلمات است که یک واحد معنایی را تشکیل می دهند. در نوشتار زبان فرانسه، کلمه ی اول جمله با حرف بزرگ نوشته می شود.

بیشتر بخوانید
جملات زبان فرانسه

ساختار جملات زبان فرانسه

تا چه حد با ساختار جملات در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ جمله در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شود؟
به مجموعه ای از کلمات که یک واحد معنایی را تشکیل می دهند، جمله می گویند.

بیشتر بخوانید
جملات منفی زبان فرانسه

نمونه جملات منفی زبان فرانسه

جملات منفی زبان فرانسه چه جملاتی هستند؟ کاربرد آن ها در کجاست؟ برای بیان چه چیزی به کار می روند؟ چگونه ساخته می شوند؟ در این خبر به چگونگی منفی کردن جمله و نمونه جملات منفی زبان فرانسه توجه کنید.

بیشتر بخوانید
جمله شرطی زبان فرانسه

نمونه جمله شرطی زبان فرانسه

با جملات شرطی زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این جملات چه کاربردی در جمله دارند؟ بیانگر چه چیزی هستند؟ در این خبر با کاربرد این جملات و چند نمونه جمله شرطی زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید
کاربرد de

کاربرد de در جملات زبان فرانسه

در جملات فرانسه به وفور حرف اضافه de را در موقعیت های مختلف دیده اید. اما آیا می دانید این حرف اضافه چه کاربردی در جملات زبان فرانسه دارد؟ این حرف اضافه همراه چه حروفی به کار می رود؟ چه افعالی نیاز به حرف اضافه de دارند؟

بیشتر بخوانید
کاربرد si

کاربرد si در جملات زبان فرانسه

ممکن است تا به حال بارها حرف اضافه si را در جملات فرانسوی دیده باشید. آیا می دانید si چه معنایی دارد؟ در چه جاهایی استفاده می شود؟ در این بخش به کاربرد حرف si در زبان فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

استفاده از مشاغل در جملات زبان فرانسه

آیا با اسم مشاغل در زبان فرانسه آشنا هستید؟ شناسه های تعیین کننده ی جنس شغل ها را می دانید؟ برای گفتن شغل از چه فعل کمکی باید استفاده کرد؟

بیشتر بخوانید

کاربرد y در جملات زبان فرانسه

آیا با ضمیر y در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید جزو کدام دسته از ضمایر است؟ آیا کاربرد آن را می دانید؟ کاربرد آن در جملات فرانسه به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

انواع جمله در زبان فرانسه

جمله در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شود؟ کلمات تشکیل دهنده جملات چیست؟ در اینجا شما با انواع جمله در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

جملات زیبای زبان فرانسه

آیا می دانستید که زبان فرانسه یکی از شیرین ترین زبان های دنیاست؟ اگر علاقمند به جملات زیابی فلسفی، ادبی و جملات عاشقانه هستید، با این خبر همراه شوید.

بیشتر بخوانید
1 2 3 9
تماس بگیرید