جمله شرطی زبان فرانسه

نمونه جمله شرطی زبان فرانسه

با جملات شرطی زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این جملات چه کاربردی در جمله دارند؟ بیانگر چه چیزی هستند؟ در این خبر با کاربرد این جملات و چند نمونه جمله شرطی زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

وجه شرطی زبان فرانسه

وجه شرطی یا conditionnel در زبان فرانسه چیست؟ کاربردش چیست؟ چگونه صرف می شود؟ جملات شرطی به چند دسته تقسیم می شوند؟
وجه شرطی یا conditionnel در زبان فرانسه به حالتی گفته می شود که نشان دهنده ی احتمال وقوع چیزی می باشد.

بیشتر بخوانید

آموزش جملات شرطی فرانسه

آیا با جملات شرطی زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید این جملات چگونه ساخته می شوند؟ آیا می دانید چند نوع جمله شرطی در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید  این جملات چند نوع زمان دارند؟ در این قسمت به آموزش این جملات زبان فرانسه خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

Conditionnel یا شرطی زبان فرانسه

جمله شرطی یا conditionnel در زبان فرانسه چیست؟ چگونه صرف می شود؟ کاربرد آن چیست؟ آیا معادل آن در زبان فارسی وجود دارد؟ جملات شرطی به چند دسته تقسیم می شوند؟

بیشتر بخوانید

آموزش جملات شرطی زبان فرانسه

جملات شرطی در گرامر زبان فرانسه چیست؟ نحوه ی ساخت جمله ی شرطی چگونه است؟
جملات شرطی (le conditionnel) در زبان فرانسه از دو عبارت تشکیل می شوند که یکی احتمال و شرط و عبارت دیگر نتیجه ای که بسته به احتمال و شرط هست را بیان می کند. به آموزش زیر دقت کنید.

بیشتر بخوانید

Conditionnel در زبان فرانسه

آیا با ساختار conditionnel در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می توانید جمله ای شرطی بسازید؟ به چه جملاتی شرطی یا conditionnel می گویند؟ چه زمانی از conditionnel استفاده می کنیم؟ ساخت فعل شرطی به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

آموزش جمله شرطی فرانسه

آیا با جملات شرطی یا conditionnel در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردشان چیست؟ افعال در جملات شرطی چگونه صرف می شوند؟ در اینجا با آموزش جمله شرطی در فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

کاربرد جمله شرطی در زبان فرانسه

کاربرد جملات شرطی در زبان فرانسه چیست؟ معادل جملات شرطی زبان فرانسه در زبان فارسی چیست؟ آیا جملات شرطی در زبان فرانسه انواع مختلفی دارند؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات conditionnel زبان فرانسه

وجه conditionnel در زبان فرانسه چه زمانی استفاده می شود؟ آیا صرف وجه شرطی با دیگر وجه ها کاملا متفاوت است؟ آیا معادل این وجه در زبان فارسی وجود دارد؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات حال شرطی زبان فرانسه

آیا با جملات حال شرطی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چه هنگام از جملات حال شرطی زبان فرانسه استفاده می کنند؟ آیا می دانید این جملات چه کاربردی دارند؟ در این بخش با نمونه هایی از جملات حال شرطی زبان فرانسه و کاربرد آن ها آشنا خواهید شد:

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید