حال التزامی زبان فرانسه

آیا با زمان حال التزامی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید معادل فرانسه آن کدام است؟ صرف کردن این فعل چگونه است و چه تفاوت ها و شباهت هایی با زبان فارسی دارد؟ کاربرد حال التزامی کجا است؟

بیشتر بخوانید

subjonctif در زبان فرانسه

آیا با زمان subjonctif در زبان فرانسه آشنا هستید؟ این زمان در چه مواقعی استفاده می شود؟ زمان حال التزامی همراه چه اصطلاحاتی به کار می رود؟ در این بخش به آموزش وجه التزامی (subjonctif) می پردازیم.

بیشتر بخوانید

حال التزامی در زبان فرانسه

حال التزامی در زبان فرانسه به چه زمانی از فعل گفته می شود؟ آیا کاربرد فعل حال التزامی در زبان فرانسه مانند زبان فارسی است؟ صرف فعل حال التزامی در زبان فرانسه به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

استفاده از حال التزامی در زبان فرانسه

آیا با حال التزامی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چه هنگام از این زمان استفاده می شود؟ آیا با کاربرد حال التزامی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ در این قسمت شما را با نحوه استفاده از حال التزامی در جملات فرانسه آشنا خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات حال التزامی زبان فرانسه

آیا با زمان حال الترامی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ معادل فرانسوی آن چیست؟ آیا می دانید حال التزامی در چه جایی کاربرد دارد؟ در این بخش با نمونه جملات حال التزامی در زبان فرانسه آشنا خواهید شد:

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید