حال التزامی زبان فرانسه

آیا با زمان حال التزامی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید معادل فرانسه آن کدام است؟ صرف کردن این فعل چگونه است و چه تفاوت ها و شباهت هایی با زبان فارسی دارد؟ کاربرد حال التزامی کجا است؟

بیشتر بخوانید

آموزش حال اخباری فرانسه

آیا با زمان حال اخباری در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید در چه مواردی از آن استفاده می شود؟ آیا کاربرد آن مانند زبان فارسی می باشد؟ فعل در زمان اخباری چگونه صرف می شود؟ به آموزش زیر توجه کنید:

بیشتر بخوانید

حال ساده در زبان فرانسه

فعل در زبان فرانسه در زمان حال ساده چگونه صرف می شود؟ آیا صرف تمامی افعال در این زمان یکسان است؟ شناسه های فعل در زمان حال ساده کدام هستند؟ در این درس با ساده ترین نوع صرف فعل در زمان حال ساده و وجه اخباری آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

حال اخباری در زبان فرانسه

زمان حال اخباری در زبان فرانسه چه کاربردی دارد؟ حال اخباری در زبان فرانسه معادل چه زمانی در زبان فارسی است؟ طریقه صرف فعل زمان حال اخباری به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

حال شرطی در زبان فرانسه

کاربرد زمان حال شرطی در زبان فرانسه چیست؟ طریقه صرف فعل زمان حال شرطی در زبان فرانسه چگونه است؟
وجه حال شرطی یا conditionnel présent برای کاهش دادن شدت یک اظهار به کار می رود.

بیشتر بخوانید

حال التزامی در زبان فرانسه

حال التزامی در زبان فرانسه به چه زمانی از فعل گفته می شود؟ آیا کاربرد فعل حال التزامی در زبان فرانسه مانند زبان فارسی است؟ صرف فعل حال التزامی در زبان فرانسه به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات حال اخباری در زبان فرانسه

کاربرد حال اخباری در زبان فرانسه چیست؟ طریقه صرف زمان حال اخباری در زبان فرانسه چگونه است؟ در ادامه با نمونه جملات حال اخباری در زبان فرانسه بیشتر آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات حال اخباری زبان فرانسه

آیا با زمان حال اخباری در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می خواهید نمونه جملات حال اخباری در زبان فرانسه را بیشتر بیاموزید؟ آیا می دانید این زمان معادل با چه زمانی در زبان فارسی است؟

بیشتر بخوانید

جملات حال ساده زبان فرانسه

آیا با زمان حال ساده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ در ادامه با معرفی زمان حال یا présent و ارائه جملات کاربردی بیشتر آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

استفاده از حال التزامی در زبان فرانسه

آیا با حال التزامی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چه هنگام از این زمان استفاده می شود؟ آیا با کاربرد حال التزامی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ در این قسمت شما را با نحوه استفاده از حال التزامی در جملات فرانسه آشنا خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید