آموزش حال ساده فرانسه

آیا با زمان حال ساده در فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید فعل به زمان حال ساده چگونه صرف می شود؟ آیا می دانید چه موقع از زمان حال ساده در فرانسه استفاده می کنیم؟ در این بخش شما را با آموزش این زمان آشنا می کنیم.

بیشتر بخوانید

حال ساده در زبان فرانسه

فعل در زبان فرانسه در زمان حال ساده چگونه صرف می شود؟ آیا صرف تمامی افعال در این زمان یکسان است؟ شناسه های فعل در زمان حال ساده کدام هستند؟ در این درس با ساده ترین نوع صرف فعل در زمان حال ساده و وجه اخباری آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

جملات حال ساده زبان فرانسه

آیا با زمان حال ساده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ در ادامه با معرفی زمان حال یا présent و ارائه جملات کاربردی بیشتر آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات حال ساده زبان فرانسه

آیا با حال ساده در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ زمان حال ساده در چه مواردی کاربرد دارد؟ آیا می دانید این زمان در فارسی چگونه ترجمه می شود؟ در این قسمت با نمونه جملات حال ساده در زبان فرانسه آشنا خواهیم شد.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید