آموزش جملات شرطی فرانسه

آیا با جملات شرطی زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید این جملات چگونه ساخته می شوند؟ آیا می دانید چند نوع جمله شرطی در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید  این جملات چند نوع زمان دارند؟ در این قسمت به آموزش این جملات زبان فرانسه خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

آموزش حال شرطی فرانسه

conditionnel présent در زبان فرانسه چگونه صرف می شود؟ کاربرد آن چیست؟ آیا در زبان فارسی نیز معادلی دارد؟ در اینجا با آموزش حال شرطی در زبان فرانسه بیشتر آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

جملات شرطی در زبان فرانسه

آیا با ساختار جملات شرطی در گرامر فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد این جملات در کجا است؟ جملات شرطی در زبان فرانسه به چند نوع تقسیم می شوند؟ راه تشخیص هر کدام از آن ها چیست؟ در این آموزش می خواهیم در مورد یکی از مهم ترین و پر کاربرد ترین ساختارهای جمله ای در زبان فرانسه یعنی جملات شرطی توضیح دهیم.

بیشتر بخوانید

حال شرطی در زبان فرانسه

کاربرد زمان حال شرطی در زبان فرانسه چیست؟ طریقه صرف فعل زمان حال شرطی در زبان فرانسه چگونه است؟
وجه حال شرطی یا conditionnel présent برای کاهش دادن شدت یک اظهار به کار می رود.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات حال شرطی زبان فرانسه

آیا با جملات حال شرطی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چه هنگام از جملات حال شرطی زبان فرانسه استفاده می کنند؟ آیا می دانید این جملات چه کاربردی دارند؟ در این بخش با نمونه هایی از جملات حال شرطی زبان فرانسه و کاربرد آن ها آشنا خواهید شد:

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید